Cornutok s.r.o. Odoo verzia 14.0-20210419

Informácia o Cornutok s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM Claim Management
This plugin helps to manage after sales services as claim management
Obchod
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
eCommerce
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Customer Statement and Customer Overdue Payments Reports Odoo
Print customer statement report print vendor statement payment reminder customer payment followup send customer statements customer account statement reports print overdue statement reports send overdue statement print supplier statement vendor statement
Route Map of Partners
Route Map of multiple selected partners
Route Map of Sale Orders & Invoices Partners
Route Map of multiple selected sale orders aor invoices partners
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

U.K. - účtovníctvo