Cornutok s.r.o. Odoo verzia 14.0-20210419

Informácia o Cornutok s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM Claim Management
This plugin helps to manage after sales services as claim management
Obchod
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Nákup
Nákupné objednávky, tendre a zmluvné dohody
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
eCommerce
Predávajte svoje výrobky online
Výroba
Výrobné objednávky a kusovníky
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Voľné dni
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Customer Statement and Customer Overdue Payments Reports Odoo
Print customer statement report print vendor statement payment reminder customer payment followup send customer statements customer account statement reports print overdue statement reports send overdue statement print supplier statement vendor statement
Route Map of Partners
Route Map of multiple selected partners
Odoo Direct Print PRO
Print any reports or shipping labels directly to any local, Wi-Fi or Bluetooth printer without downloading PDF or ZPL!
Activity Management | Activity Dashboard | Activity Monitoring | Activity Views
schedule activity management Mail Activity Board daily to do management to do list crm activity management sale activity management
Route Map of Sale Orders & Invoices Partners
Route Map of multiple selected sale orders aor invoices partners
Product QR Code Generator
Default Make QR Module,New Product QR Generate App,Existing Product QR Generate Application, Existing Multi Product QR Create, Custom Product QR Generator,Product QRCode Generator,QRCode Product Odoo
Redis Session Store
This module allows you to store the session in Redis in spite of in Filesystem in werkzeug.
ZPL Label Designer
Design and publish ZPL labels with easy to use interface.
eLearning
Spravujte a zverejňujte platformu eLearning
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Vozidlá
Spravujte svoj vozový park a sledujte náklady na autá
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Nástenky
Vytvorte si vlastné informačné panely
Opravy
Oprava pokazených produktov
Dochádzky
Sledovať prítomnosť zamestnancov
SMS marketing
Navrhujte, odosielajte a sledujte SMS
Poznámky
Zorganizovať prácu pomocou poznámok
Manažment zručností
Spravujte zručnosti, vedomosti a životopis svojich zamestnancov
Kontrakty Zamestnanca
Prúžkový odberateľ platieb
Príjemca platby: implementácia prúžkov

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

U.K. - účtovníctvo